• galerie_008
 • galerie_009
 • galerie_010
 • galerie_011
 • galerie_012
 • galerie_013
 • galerie_014

Kompletní nabídka služeb pro Vás

 

 


 

 1. Krizová intervence

Nabízím řešení akutních krizových stavů, řešení aktuálního vztahového, pracovního či jiného vašeho problému.

Co je krize a krizová intervence:

Krize vzniká, když se člověk na cestě za důležitými životními cíli setká s takovou překážkou, kterou v obvyklém čase není schopen překonat obvyklými metodami řešení problémů. Nastane pak období dezorganizace a zmatku s mnohými marnými pokusy o řešení.

Znamená poruchu přizpůsobení, které navazují na významné životní změny či stresové události a projevují se tísní, poruchami emocí, narušením sociálního fungování a výkonu. Příznaky zahrnují zpravidla depresivní náladu, úzkost, obavy, poruchy chování, a u adolescentů výbuchy násilí.

Krizová intervence je terapeutické vedení klienta v krizi, především pomocí krátké psychoterapie.

 


 

2. Systematická individuální psychoterapie

se zabývá řešením úzkostných poruch a depresivních stavů.

Může vám pomoci s léčbou:

 •     Specifických fobií (strach z pavouků, hadů, z krve, z injekcí…..)
 •     Sociální fobie
 •     Agorafobie (strach z volných prostranství)
 •     Panické poruchy
 •     Postraumatické stresové poruchy
 •     Sexuálních dysfunkcí
 •     Somatoformních poruch
 •     Generalizované úzkostné poruchy
 •     Deprese
 •     Obsedantně kompulzivní poruchy

Dále nabízí tyto programy:

 •     Odolnosti vůči stresu
 •     Sociálních dovedností
 •     Empatie
 •     Řešení problémů
 •     Zvládání hněvu
 •     Zvládání impulzů     
 •     Kognitivní pozornosti      
 •     Regulace emocí                         
 •     Zvládání úzkosti
 •     Snížení přecitlivělosti
 •     "Plné uvědomování“ (mindfullness)

 

Potvrzení o absolvování výcviku KBT:

kbt certifikat small

 


 

3. Párová a rodinná psychoterapie

 Jedná se o psychoterapeutickou pomoc rodinám, které procházejí krizí:

 

 • práce na zlepšení partnerského vztahu,
 • zlepšování komunikace v páru i celé rodině,
 • pomoc s nejčastějšími problémy v dětství a v dospívání,
 • úzkostné a depresivní stavy,
 • pomoc s nejčastějšími problémy v dospívání,
 • pomoc rodičům s výchovnými problémy dětí,
 • poradenství pro rodiče a jiné členy rodiny,
 • pomoc rodičům při zvládání partnerské krize,
 • psychologické poradenství pro rodinu v rozvodové situaci.

 


 

4. Psychotesty pro řidiče: (platba v hotovosti)

 • Dopravně psychologické vyšetření pro profesionální řidiče nákladních automobilů nad 7,5 tuny,
 • Psychotesty pro vybodované řidiče před žádostí o navrácení řidičského průkazu,
 • Vyšetření řidičů seniorů (v 60 ti , 65 , 68 letech + každé další dva roky.
 • Zákonný podklad (více informací..)
 • Na pracovišti v Přerově-Penčicích je možno domluvit vyšetření v sobotu za cenu 2000,- Kč.
 •  

Ceník dopravně-psychologického vyšetření:

 • profesionálové C, CE:  1500,- Kč
 • vybodovaní řidiči:  1500,- Kč
 • před navrácením ŘP: 1500,- Kč
 • senioři: 1500,- Kč


Jsem pro tuto službu akreditován Ministerstvem dopravy ČR k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona o silničním provozu a to rozhodnutím č.j. 59/2012-160-OST/4 ze dne 7. června 2012.

 

 ridici certifikat akreditace zehnal small

 


 

5. Psychologická diagnostika

Vyšetření intelektu, paměti, pozornosti a jiných specifických schopností, diferenciální diagnostika.