Systematická individuální psychoterapie - Psycholog Hranice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Systematická individuální psychoterapie

Služby
 


Systematická individuální psychoterapie

Dynamicky orientovaná psychoterapie
Kognitivně behaviorální terapie


se zabývá řešením úzkostných poruch a depresivních stavů.

Může vám pomoci s léčbou:

  Specifických fobií (strach z pavouků, hadů, z krve, z injekcí…..)
   Sociální fobie
   Agorafobie (strach z volných prostranství)
   Panické poruchy
   Postraumatické stresové poruchy
   Sexuálních dysfunkcí
   Somatoformních poruch
   Generalizované úzkostné poruchy
   Deprese
   Obsedantně kompulzivní poruchy


Dále nabízí
m tyto programy:

   Odolnosti vůči stresu
   Sociálních dovedností
   Empatie
   Řešení problémů
   Zvládání hněvu
   Zvládání impulzů     
   Kognitivní pozornosti      
   Regulace emocí                         
   Zvládání úzkosti
   Snížení přecitlivělosti
   "Plné uvědomování“ (mindfullness)


        Potvrzení o absolvování výcviku KBT:
   

 
 
 
 

ostatní služby:

 

                   Krizová intervence         Párová a rodinná psychoterapie         Psychologická diagnostika         Psychotesty pro řidiče

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky